V roce 2020 byla provedena implementace SAP Business One pro výrobce masných a uzenářských výrobků STEINEX a.s.
Jedná se o komplexní řešení pro plánování a evidenci nákupních, prodejních, výrobních a skladových pohybů. Je zajištěna vazba těchto pohybů na finanční i nákladové účetnictví.
Součástí řešení je skladový WMS systém se sledováním zásob podle manipulačních jednotek skladových pozic. Jsou nasazeny příjmové, skladové a výrobní a expediční terminály specializované pro provozy masné a uzenářské výroby.
V současné době probíhá následný vývoj spojený s rozvojem kalkulační činnosti a predikce prodeje v detailu jednotlivých výrobků na následující období.

SAP Business One používá kuřimská společnost STEINEX a.s.